REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.hurtmaskownic.pl

Deco Master

Poniższy regulamin określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym firmy "TAXELLENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ", mieszczącej się w Radomiu, 26-600, Romualda Traugutta 31/33, NIP: 5213887455. Sklep internetowy mieści się pod adresem www.hurtmaskownic.pl i jest

wyłączną własnością tej firmy.

Spis treści:

1. Zasady i warunki sprzedaży.

2. Zasady i formy płatności.

3. Dostawy, zwroty i reklamacje.

4. Zamówienia hurtowe.

5. Prawa autorskie.

§1.

Zasady i warunki sprzedaży

1

Zawarcie i zasady umowy kupna-sprzedaży

Firma "TAXELLENT sp. z o.o." jest producentem ogólnie pojętych ozdób i dekoracyjnego

wyposażenia wnętrz. Dokonując zakupu towaru w sklepie internetowym, zostaje związana umowa

kupna-sprzedaży między klientem (osoba fizyczna/prawna) a "TAXELLENT sp. z o.o.".

Kupujący (osoba fizyczna/prawna) zobowiązuje się do uiszczenia płatności za wykonanie wybranego

przez siebie produktu. "TAXELLENT sp. z o.o." zobowiązuje się do dostarczenia dla klienta

towaru pozbawionego wad fizycznych oraz prawnych, którego opłata została już uiszczona (w przypadku

płatności przy odbiorze wysyłka następuje przed uiszczeniem opłaty). W przypadku wykrycia wad

towaru, należy postępować zgodnie z zasadami zwrotów i reklamacji opianymi niżej. Czas realizacji

zamówienia przeliczany jest indywidualnie. Opóźnienia w realizacji mogą wystąpić w przypadku ilości

zamówień przewyższającej zdolność produkcyjną zakładu, problemów z dostępnością materiału u

producenta, awariach oraz innych przyczyn niezależnych od wykonawcy.

W momencie złożenia zamówienia klient zawiera umowę prawną z firmą TAXELLENT sp. z o.o.. Umowa ta obejmuje wycenę, wyprodukowanie oraz przesłanie do klienta

zamówionych przez niego produktów. Umowa ta obowiązuje na poniższych zasadach:

1. Wszystkie produkty wykonujemy na indywidualne zamówienie. Nie posiadamy produktów gotowych

ani nie prowadzimy stanów magazynowych (chyba że aukcja stanowi inaczej i jest w niej zawarta dokładna informacja iż produkt jest gotowy). W momencie zakupu klient zleca firmie TAXELLENT

wykonanie produktu dopasowanego do jego indywidualnych potrzeb.

2. Wszystkie produkty wykonywane na indywidualne zamówienie polegają zasadom kupna i sprzedaży

produktów nieprefabrykowanych zawartych w art. 38. ustawy o prawach konsumenta. Oznacza to iż w

momencie zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość klient nie ma możliwości -

lub ma ograniczoną możliwość w określonym czasie wyznaczanym przez sprzedającego - odstąpienia

od umowy. Po tym okresie klient traci prawo do odstąpienia lub zmiany umowy.

4. Sprzedawca ma obowiązek wykonać produkt według indywidualnych potrzeb klienta na podstawie

informacji jakie od niego uzyskał i które zaakceptował w momencie gdy były one możliwe do

zrealizowania.

5. Sprzedający nie zrealizuje zlecenia które nie zostało zaakceptowane przez zarówno klienta, jak i

sprzedawcę. Realizacja zlecenia może rozpocząć się dopiero po uzyskaniu przez sprzedającego

pełnych informacji o zamawianym produkcie oraz danych kontaktowych niezbędnych do zarejestrowania

oraz zrealizowania i wykonania przez sprzedającego usługi produkcji i dostawy. Sprzedający musi po

otrzymaniu tych informacji otrzymać także zgodę klienta (słowną lub pisemną) na przystąpienie do

realizacji zlecenia.

6. Umowa wykonania indywidualnego zamówienia przez sprzedawcę nie obowiązuje gdy:

Klient nie poznał wyceny produktu lub nie zgodził się z wyceną.

Sprzedający nie poznał pełnych informacji wymaganych do wykonania produktu.

Klient nie zapłacił wymaganej kwoty w przypadku wyboru płatności przelewem przed wykonaniem

produktu.

Sprzedający nie poznał wymaganych informacji do rejestracji zlecenia (tj. dane kontaktowe, dane do

wysyłki, sposób płatności oraz informacje o zamówieniu).

Zlecenie nie zostało zaakceptowane przez zarówno kupującego jak i sprzedającego.

7. Sprzedający nie odpowiada za warunki podróży oraz doręczenia przesyłki przez firmę kurierską.

Reklamacje z tytułu warunków transportu oraz doręczenia powinny być składane bezpośrednio do

przewoźnika z wyjątkiem uszkodzeń transportowych: Warunki reklamacji z tytułu uszkodzeń w

transporcie znajdują się w części "Warunki zwrotów i reklamacji".

8. Jeśli klient zapłaci sprzedawcy wymaganą kwotę za usługę dostawy, sprzedający ma obowiązek

wykonania usługi pakowania produktu oraz wysłania wybranym przewoźnikiem zgodnie z warunkami

umowy na adres klienta (lub inny wyznaczony przez kupującego adres).

9. Sprzedający nie ma obowiązku informowania klienta o zleceniu wykonania części etapu produkcji

zewnętrznej firmie o ile nie wpłynie to na cenę końcową. W przypadku gdy zlecenie działań firmie

zewnętrznej zmniejszy lub zwiększy cenę finalną zamówienia, sprzedający ma obowiązek poinformować

o tym kupującego oraz nie może wykonywać tych działań bez jego zgody.

10. Dane kontaktowe oraz dane do wysyłki przekazywane sprzedającemu przez klienta służą

zrealizowaniu usługi dostawy oraz kontaktu w sprawie realizowanego zlecenia. Sprzedający nie ma

prawa udostępniać danych kontaktowych klienta ani wykorzystywać ich do innych celów niż te

niezbędne do zrealizowania zlecenia. Więcej informacji na temat Polityki Prywatności znaleźć można

TUTAJ.

2

Odstąpienie od umowy

Klient dokonując zakupu w sklepie internetowym www.hurtmaskownic.pl, zawiązuje umowę kupna-

sprzedaży z "TAXELLENT sp. z o.o.". Wszystkie produkty wystawione na sklepie

internetowym www.hurtmaskownic.pl są produktami nieprefabrykowanymi i wykonywane są

bezpośrednio po złożeniu zamówienia przez klienta. Zgodnie z Art. 38 pkt. 3 Ustawy o Prawach

Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.):

"Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje

konsumentowi w odniesieniu do umów:

...

3)

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji

konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

..."

Czas na odstąpienie od umowy, na podstawie ustawy, zostaje skrócony do 2 dni, czyli do momentu

rozpoczęcia produkcji. Wszelkie zmiany w zamówieniu, zgłaszane po tym terminie, mogą skutkować

dodatkowymi kosztami. Klient ma prawo odstąpienia od umowy lub domagania się zwrotu części lub

całej kwoty opłaconej za zamówienie także w określonych przypadkach (opis w części Warunki zwrotów i

reklamacji):

Sprzedający nie wywiązał się z umowy a klient nie otrzymał towaru. Klient ma prawo odstąpienia od

umowy i domagania się zwrotu całej wpłaconej kwoty.

Sprzedający wysłał dla klienta zamówienie niekompletne. Klient może się w tym wypadku domagać

zwrotu części wpłaconej kwoty za elementy których nie otrzymał.*

Kupujący otrzymał produkt wadliwy którego wada powstała w procesie produkcyjnym (punkt nie

uwzględnia uszkodzeń w transporcie).

* jeśli kwota za brakujący element nie została określona w zleceniu, kwotę zwrotu określa

sprzedający na podstawie kosztów produkcji oraz materiałów.

§2.

Zasady i formy płatności.

Wraz z dniem aktualizacji regulaminu, firma "TAXELLENT sp. z o.o." udostępnia następujące

formy płatności:

1. Przelew bezpośredni na numer konta.

2. Płatność przy odbiorze.

3. Odbiór osobisty.

1. Przelew bezpośredni na numer konta

Klient wybierając tę metodę płatności, zobowiązuje się do dokonania przelewu wyznaczonej ilości

środków na podany w formularzu numer konta. Istotne informacje przy dokonywaniu przelewu to:

Tytuł przelewu: Będący indywidualnym kodem zamówienia generowanym automatycznie i podanym w

formularzu.

Numer konta odbiorcy: Który jest numerem konta na który należy przelać środki, podany w formularzu.

Kwota przelewu: Będąca ceną realizacji zamówienia. Wyświetla się jako pełna kwota koszyka po

doliczeniu przesyłki, oraz jest podana w formularzu.

Adres odbiorcy [opcjonalnie]: Adres sprzedawcy podany w formularzu.

Po dokonaniu przelewu, status zamówienia automatycznie zmienia się na "oczekujący na płatność". Na

tym etapie przelew oczekuje na zaksięgowanie. Po zaksięgowaniu, status zamówienia się zmienia, a

sprzedający rozpoczyna jego realizację.

W przypadku braku zaksięgowania przelewu, sprzedawca nie rozpoczyna realizacji zamówienia. Jeśli po

7 dniach roboczych od złożenia zamówienia, przelew w dalszym ciągu nie został zaksięgowany,

zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a umowa sprzedaży rozwiązana bez konsekwencji dla

żadnej ze stron.

2. Płatność przy odbiorze (COD)

W przypadku wybrania tej metody płatności, klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty przy odbiorze

przesyłki wysłanej przez sprzedawcę. Na liście przewozowym zostaje umieszczona kwota płatności

pobraniowej (ang. Cash On Delivery), którą należy opłacić aby kurier wydał przesyłkę.

W przypadku zakupu produktów nieprefabrykowanych, klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonanie

oraz dostarczenie produktu, w związku z czym przy odrzuceniu tej metody płatności, do klienta wysyłane

jest potwierdzenie zakupu drogą mailową lub pocztową, a sposób zapłaty zmienia się automatycznie na

przelew z terminem płatności 3 dni robocze od dostarczenia dowodu zakupu. Po zaksięgowaniu

płatności towar jest ponownie wysyłany do klienta, już bez płatności na liście przewozowym.

3. Odbiór osobisty

Klient może odebrać zamówiony przez siebie towar bezpośrednio w lokalu sprzedawcy, mieszczącym

się pod adresem:

TAXELLENT SP. Z O.O.

Wólka Łysowska 44

08-109 Przesmyki

Po wybraniu tej metody płatności sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia. Po zrealizowaniu go w

wyznaczonym czasie, dokonuje się ustalenia z klientem daty odbioru towaru. Klient zobowiązuje się do

przygotowania odpowiedniej kwoty, będącą całkowitą kwotą realizacji zamówienia, oraz zapłaty jej w

celu wydania towaru. Po zapłacie towar jest wydawany bezpośrednio dla klienta.

Produkty nieprefabrykowane: W przypadku nie stawienia się w ciągu wyznaczonej ilości dni w lokalu

sprzedawcy w celu odebrania zamówienia, sprzedawca wystawia dowód zakupu i wysyła go drogą

mailową lub pocztową do klienta. Płatność automatycznie zostaje zmieniona na przelew, z czasem

realizacji 2 dni robocze. Po dokonaniu opłaty towar zostaje wysłany do klienta przesyłką kurierską. Na

dowodzie zakupu doliczone zostają koszty wysyłki.

4. Szybkie płatności PayU

Płatność za zamówienie w sklepie internetowym zostaje zrealizowana przez system szybkich płatności PayU. Klient wybiera jedną z dostępnych metod zrealizowania szybkiego przelewu, a następnie dokonuje wpłaty poprzez serwis. 

§3.

Dostawy, zwroty i reklamacje.

Dostawy

Wysyłki towaru w przypadkach innych niż odbiór osobisty, realizowane są za pośrednictwem firmy

kurierskiej.

Firma korzysta usług z różnych przewoźników. Zależne jest to między innymi od gabarytów przesyłki,

aby nie generować dodatkowych wysokich kosztów w przypadku przekroczenia wymiarów przesyłki

standardowej, ustalonych przez regulamin danego przewoźnika i inne.

Po złożeniu zamówienia oraz jego realizacji, sprzedający pakuje oraz wysyła towar do klienta za

pośrednictwem firmy kurierskiej nie później niż w ciągu 24 godzin od wykonania produktu. W przypadku

wybrania metody płatności "Płatność przy odbiorze" (COD), na liście przewozowym zostaje zawarta

kwota płatności którą należy uiścić w celu odbioru paczki.

Czas dostarczenia przesyłki w przypadku firmy kurierskiej InPost to najczęściej do 24 godzin.

Przesyłka jest dostarczana bezpośrednio do klienta pod wskazany przez niego przy składaniu

zamówienia adres.

Sprzedawca nie odpowiada za godzinę dostarczenia (w przypadku przesyłek standardowych), kontakt z

kurierem, lub umawianie innego terminu odbioru. Klient musi w tym celu kontaktować się z firmą

kurierską we własnym zakresie, lub sprzedawca w miarę możliwości spróbuje udzielić pomocy w

odebraniu przesyłki. Sprzedawca odpowiada za przesyłkę, do momentu jej odebrania, jeśli w terminie do

7 dni nie zostanie przez kupującego zgłoszona informacja o uszkodzeniach, reklamacje z tego tytułu

mogą zostać odrzucone.

Warunki zwrotów i reklamacji:

Reklamacje*

Pamiętaj, zawsze sprawdzaj produkt przed jego montażem - jest to warunkiem złożenia reklamacji.

Jeżeli po dostarczeniu produktu wykryjesz braki (wady): niewłaściwy rozmiar, wzór, niewłaściwy rodzaj

materiału, brak którejkolwiek z części składowych zamówienia poinformuj nas o tym! Reklamacja nie

uwzględnia uszkodzeń, powstałych wyniku niewłaściwego użytkowania. Np. uszkodzeń mechanicznych,

użytkowania niezgonie z przeznaczeniem, w niewłaściwych warunkach itp.

Reklamacje z tytułu uszkodzenia towaru

Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w transporcie mogą zostać rozpatrzone negatywnie jeśli

nie zostanie sporządzony protokół szkody przy odbiorze przesyłki oraz wykonana dokumentacja

fotograficzna powstałego uszkodzenia. Przesyłkę otwórz w obecności kuriera i sporządź z nim protokół.

Następnie prześlij go do nas wraz ze zdjęciem uszkodzenia. Jeśli kurier odjechał przed otwarciem

przesyłki, a stwierdzono uszkodzenia, wezwij go jeszcze tego samego dnia. Po otrzymaniu powyższych

informacji, wyślemy do Ciebie nowy, pełnowartościowy produkt na nasz koszt.

Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach dokonania zakupu na odległość nie przysługuje w

przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

indywidualnej specyfikacji konsumenta. Wszystkie Nasze produkty są produkowane pod indywidualne

zamówienie i nie podlegają pod prawo odstąpienia od umowy, lub jest ono ograniczone.

Zwroty wadliwego towaru

Klient może odesłać wadliwy towar oraz domagać się zwrotu środków w przypadku gdy produkt został

uszkodzony jeszcze w procesie produkcyjnym, lub na skutek wadliwości materiału, mimo poprawnego

użytkowania. Kupujący odsyła towar po zatwierdzeniu przez sprzedającego reklamacji, na koszt

sprzedającego. Obowiązkiem sprzedającego jest zwrócenie kwoty którą klient zapłacił za wadliwy

element, lub wykonania pełnowartościowego produktu. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach

konsumenta sprzedający ma obowiązek zwrócić płatność przy pomocy tego samego sposobu zapłaty

jakiego użył kupujący, chyba że ten wyraził zgodę na wykorzystanie innej formy. Sprzedający może

wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru lub otrzymania dowodu jego

wysłania.

Kupujący nie ma prawa domagać się zwrotu w przypadku gdy produkt był przez niego użytkowany

niewłaściwie, minął okres jego gwarancji lub produkt został uszkodzony przez klienta (Reklamacje*)

§4.

Zamówienia hurtowe

Mówiąc o zamówieniu "hurtowym", rozumie się zamówienie przekraczające 40 sztuk towaru.

Zamówienie hurtowe można złożyć bezpośrednio przez sklep. Sprzedający skontaktuje się wtedy z

klientem w celu potwierdzenia zamówienia, oraz pozostałych jego szczegółów. Klient może również

samodzielnie skontaktować się ze sprzedawcą i złożyć zamówienie bezpośrednio na dokument

handlowy odpowiadający jego stanowi cywilno-prawnemu.

Zamówienia hurtowe podlegają indywidualnemu, spersonalizowanemu czasowi realizacji który zostaje

uzgodniony z klientem w zależności od ilości zamówionego towaru oraz jego skomplikowania.

§5.

Prawa autorskie.

Wszelkie prawa autorskie dotyczące domeny www.hurtmaskownic.pl, oraz pełnej zawartości

udostępnianych na niej materiałów, należą do firmy TAXELLENT SP. Z O.O.. Korzystanie z

zawartości sklepu internetowego w celach komercyjnych lub reklamowych niesie za sobą konsekwencje

prawne.