Regulamin

W momencie złożenia zamówienia klient zawiera umowę prawną z firmą Zbigniew Mucha DECO MASTER mieszczącą się pod adresem Wólka Łysowska 44 08-109 Przesmyki NIP: 5371538305 REGON: 712129694. Umowa ta obejmuje wycenę, wyprodukowanie oraz przesłanie do klienta zamówionych przez niego produktów. Umowa ta obowiązuje na poniższych zasadach:

1. Wszystkie produkty wykonujemy na indywidualne zamówienie. Nie posiadamy produktów gotowych ani nie prowadzimy stanów magazynowych. W momencie zakupu klient zleca firmie DECO MASTER wykonanie produktu dopasowanego do jego indywidualnych potrzeb.

2. Wszystkie produkty wykonywane na indywidualne zamówienie polegają zasadom kupna i sprzedaży produktów nieprefabrykowanych zawartych w art. 38. ustawy o prawach konsumenta. Oznacza to iż w momencie zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość klient nie ma możliwości - lub ma możliwość jedynie w określonym czasie wyznaczanym przez sprzedającego - odstąpienia od umowy. Po tym okresie klient traci prawo do odstąpienia lub zmiany umowy.

3. Klient ma prawo odstąpienia od umowy lub domagania się zwrotu części lub całej kwoty opłaconej za zamówienie w określonych przypadkach (dokładniejszy opis znajduje się w części "Warunki zwrotów i reklamacji"):

  • Sprzedający nie wywiązał się z umowy a klient nie otrzymał towaru. Klient ma prawo odstąpienia od umowy i domagania się zwrotu całej wpłaconej kwoty.
  • Sprzedający wysłał dla klienta zamówienie niekompletne. Klient może się w tym wypadku domagać o zwrot części wpłaconej kwoty za elementy których nie otrzymał.*
  • Kupujący otrzymał produkt wadliwy którego wada powstała w procesie produkcyjnym (punkt nie uwzględnia uszkodzeń w transporcie).

     * jeśli kwota za brakujący element nie została określona w zleceniu, kwotę zwrotu określa sprzedający na podstawie kosztów produkcji oraz materiałów.

4. Sprzedawca ma obowiązek wykonać produkt według indywidualnych potrzeb klienta na podstawie informacji jakie od niego uzyskał i które zaakceptował w momencie gdy były one możliwe do zrealizowania.

5.  Sprzedający nie zrealizuje zlecenia które, nie zostało zaakceptowane przez zarówno klienta jak i sprzedawcę. Realizacja zlecenia może rozpocząć się dopiero po uzyskaniu przez sprzedającego pełnych informacji o zamawianym produkcie oraz danych kontaktowych niezbędnych do zarejestrowania oraz zrealizowania i wykonania przez sprzedającego usługi produkcji i dostawy. Sprzedający musi po otrzymaniu tych informacji otrzymać także zgodę klienta (słowną lub pisemną) na przystąpienie do realizacji zlecenia.

6. Umowa wykonania indywidualnego zamówienia przez sprzedawcę nie obowiązuje gdy:

  • Klient nie poznał wyceny produktu lub nie zgodził się z wyceną.
  • Sprzedający nie poznał pełnych informacji wymaganych do wykonania produktu.
  • Klient nie zapłacił wymaganej kwoty w przypadku wyboru płatności przelewem przed wykonaniem produktu.
  • Sprzedający nie poznał wymaganych informacji do rejestracji zlecenia (t.j. dane kontaktowe, dane do wysyłki, sposób płatności oraz informacje o zamówieniu).
  • Zlecenie nie zostało zaakceptowane przez zarówno kupującego jak i sprzedającego.

7. Sprzedający nie odpowiada za warunki podróży oraz doręczenia przesyłki przez firmę kurierską. Reklamacje z tytułu warunków transportu oraz doręczenia powinny być składane bezpośrednio do przewoźnika. Warunki reklamacji z tytułu uszkodzeń w transporcie znajdują się w części "Warunki zwrotów i reklamacji".

8. Jeśli klient zapłaci sprzedawcy wymaganą kwotę za usługę dostawy, sprzedający ma obowiązek wykonania usługi pakowania produktu oraz wysłania wybranym przewoźnikiem zgodnie z warunkami umowy na adres klienta (lub inny wyznaczony przez kupującego adres).

9. Sprzedający nie ma obowiązku informowania klienta o zleceniu wykonania części etapu produkcji zewnętrznej firmie o ile nie wpłynie to na cenę końcową. W przypadku gdy zlecenie działań firmie zewnętrznej zmniejszy lub zwiększy cenę finalną zamówienia, sprzedający ma obowiązek poinformować o tym kupującego oraz nie może wykonywać tych działań bez jego zgody.

10. Dane kontaktowe oraz dane do wysyłki przekazywane sprzedającemu przez klienta służą zrealizowaniu usługi dostawy oraz kontaktu w sprawie realizowanego zlecenia. Sprzedający nie ma prawa udostępniać danych kontaktowych klienta ani wykorzystywać ich do innych celów niż te niezbędne do zrealizowania zlecenia.

11. Faktury wystawiane przez firmę DECO MASTER nie zawierają podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Warunki zwrotów i reklamacji:

Reklamacje

Pamiętaj, zawsze sprawdzaj produkt przed jego montażem - jest to warunkiem złożenia reklamacji. Jeżeli po dostarczeniu produktu wykryjesz braki (wady): niewłaściwy rozmiar, wzór, niewłaściwy rodzaj materiału, brak którejkolwiek z części składowych zamówienia - poinformuj nas o tym!

Reklamacje z tytułu uszkodzenia towaru

Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w transporcie są rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody przy odbiorze przesyłki oraz wykonaniu stosownej dokumentacji fotograficznej powstałego uszkodzenia. Przesyłkę otwórz w obecności kuriera i sporządź z nim protokół. Następnie prześlij go do nas wraz ze zdjęciem uszkodzenia. Jeśli kurier odjechał przed otwarciem przesyłki, a stwierdzono uszkodzenia, wezwij go jeszcze tego samego dnia. Po otrzymaniu powyższych informacji, wyślemy do Ciebie nowy, pełnowartościowy produkt na nasz koszt.

Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach dokonania zakupu na odległość nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według indywidualnej specyfikacji konsumenta. Wszystkie Nasze produkty są produkowane pod indywidualne zamówienie i nie podlegają pod prawo odstąpienia od umowy.

Zwroty wadliwego towaru

Klient może odesłać wadliwy towar oraz domagać się zwrotu środków w przypadku gdy produkt został uszkodzony jeszcze w procesie produkcyjnym, lub gdy pomimo poprawnego użytkowania produkt się uszkodził bądź zniszczył. Kupujący odsyła towar do kupującego na swój koszt. Obowiązkiem kupującego jest zwrócenie kwoty którą klient zapłacił za wadliwy element. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta sprzedający ma obowiązek zwrócić płatność przy pomocy tego samego sposobu zapłaty jakiego użył kupujący, chyba że ten wyraził zgodę na wykorzystanie innej formy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru lub otrzymania dowodu jego wysłania.

Kupujący nie ma prawa domagać się zwrotu w przypadku gdy produkt był przez niego użytkowany niewłaściwie, minął okres jego gwarancji lub produkt został uszkodzony przez klienta.